Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333532 nr. 14

33 532 Nationalisatie SNS REAAL

Nr. 14 MOTIE VAN DE LEDEN KOOLMEES EN HARBERS

Voorgesteld 6 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ABN AMRO en SNS Bank eigendom zijn van de Nederlandse Staat;

constaterende dat hierdoor de concurrentie in het Nederlandse bankenlandschap ernstig onder druk staat;

overwegende dat te weinig concurrentie kan leiden tot te hoge kosten voor burgers en bedrijven en tot hoge salarissen in de bankensector;

verzoekt de regering, voor de zomer van 2013 voorstellen aan de Kamer te doen toekomen om de concurrentie in de bankensector te vergroten;

verzoekt de regering tevens, de Kamer voor de zomer van 2013 te informeren over de toekomstplannen voor ABN AMRO en SNS Bank,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koolmees

Harbers