Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333532 nr. 13

33 532 Nationalisatie SNS REAAL

Nr. 13 MOTIE VAN DE LEDEN KOOLMEES EN VAN HIJUM

Voorgesteld 6 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de vastgoedproblemen van SNS REAAL onvoldoende aan het licht zijn gekomen bij de stresstest in 2010 en dat doorlichting van de gehele vastgoedportefeuille van SNS REAAL tot een grote afwaardering leidde;

constaterende dat door onduidelijkheid over de waarderingssystematiek van vastgoed en beperkte transparantie over taxaties onduidelijk is wat de omvang is van de vastgoedrisico's voor de overige financiële instellingen;

verzoekt de regering, te inventariseren wat de omvang van de vastgoedrisico's is waaraan financiële instellingen bloot staan en de Kamer hierover zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 juli 2013 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koolmees

Van Hijum