Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333532 nr. 11

33 532 Nationalisatie SNS REAAL

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID KLAVER

Voorgesteld 6 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de ex ante DGS-bijdrage bedoeld is om de financiële sector structureel te versterken;

overwegende dat de ex ante DGS-bijdrage, die op 1 juli van dit jaar van kracht zou worden, met twee jaar is uitgesteld om de negatieve gevolgen voor de kredietverlening te beperken;

overwegende dat vanuit het oogpunt van de financiële stabiliteit alternatieve maatregelen wenselijk zijn om de financiële sector te versterken tot het moment dat de ex ante DGS-bijdragen van start gaan;

overwegende dat banken in 2011 gemiddeld nog zo'n 27% van hun winsten uitkeerden aan eigen vermogensverschaffers;

verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat zolang de onder het Nederlandse DGS vallende banken geen ex ante bijdrage leveren aan het DGS-fonds, de banken geen winst mogen uitkeren, maar deze gebruiken om hun buffers te versterken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver