Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333532 nr. 10

33 532 Nationalisatie SNS REAAL

Nr. 10 MOTIE VAN DE LEDEN HARBERS EN NIJBOER

Voorgesteld 6 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat na de nationalisatie van SNS twee van de vier Nederlandse systeembanken volledig in overheidshanden zijn en één financiële steun ontvangt van de overheid;

constaterende dat de salarissen in het bankwezen de afgelopen jaren sterk zijn gestegen, ook in internationaal perspectief, terwijl de werkgelegenheid en productiviteit in de financiële dienstverlening zijn afgenomen;

constaterende dat de minister heeft aangekondigd dat het gesprek moet worden aangegaan over eventuele maatregelen ten aanzien van de beloning van medewerkers, waaronder loonmatiging;

verzoekt de regering, zich actief in te zetten voor loonmatiging bij staatsgesteunde banken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Harbers

Nijboer