Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533529 nr. 85

33 529 Gaswinning Groningen-veld

Nr. 85 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELHOVEN EN JAN VOS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 70

Voorgesteld 16 oktober 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de NAM 1 jaar en 10 maanden na het bekend worden van het verhoogde risico op zwaardere aardbevingen nog geen plan van aanpak voor de preventieve versterking van woningen heeft gepresenteerd;

overwegende dat er vrees is dat de uitrol van de preventieve versterking te traag verloopt en zich zal uitstrekken over een onaanvaardbaar lange termijn;

van mening dat de veiligheid van de inwoners van het bevingsgebied

vereist dat er sneller wordt gehandeld;

verzoekt de regering, met de NAM en de uitvoeringsorganisatie tot een plan te komen waardoor alle preventieve maatregelen die noodzakelijk zijn voor de veiligheid van de mensen in Groningen vóór 2020 zijn uitgevoerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Jan Vos