33 529 Gaswinning

Nr. 818 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er na twee jaar een evaluatie plaats zal vinden van de bestuurlijke afspraken versterking Groningen;

constaterende dat bij deze evaluatie een «vorm van bewonersparticipatie» zal worden georganiseerd waarin bewoners hun stem kunnen laten horen;

overwegende dat het van belang is om alle bewoners die vallen onder deze bestuurlijke afspraken een rol te geven in de evaluatie en inzicht te krijgen in hun tevredenheid over de op hen van toepassing zijnde afspraken;

verzoekt de regering, een plan van aanpak op te stellen over hoe alle bewoners kunnen worden betrokken bij de evaluatie en daarin een plaats te geven aan een tevredenheidsonderzoek onder alle bewoners die te maken hebben met dit pakket,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agnes Mulder

Sienot

Aukje de Vries

Dik-Faber

Naar boven