Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202033529 nr. 787

33 529 Gaswinning

Nr. 787 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 juni 2020

Met deze brief bied ik uw Kamer het gespreksverslag aan van de Critical Review over de benutting van kennis in de versterking1. Hiermee geef ik uitvoering aan mijn toezegging tijdens het Algemeen Overleg met uw Kamer van 24 juni jl.

Het doel van een Critical Review is dat bestaande kennis over een onderwerp met elkaar wordt gedeeld, bediscussieerd en uitgelegd. In deze Critical Review is gekozen voor een analyse op basis van interviews met betrokkenen.

Een vast onderdeel van de Critical Review is de evaluatie. Deze wordt uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Na verzending van het gespreksverslag van de Critical Review op 22 juni jl., werden de deelnemers aan de sessie opgeroepen deel te nemen aan de evaluatie en eventuele opmerkingen en bezwaren kenbaar te maken. De deadline hiervoor was door de RUG gesteld op 30 juni. De NCG vindt het van belang dat alle deelnemers kunnen gebruikmaken van de mogelijkheid opmerkingen bij het gespreksverslag en bij het doorlopen proces kenbaar te maken. De NCG was daarom voornemens de publicatie van de Critical Review in te plannen na deze deadline, zodat de deelnemers voldoende de tijd kregen om het stuk tot zich te nemen, eventuele opmerkingen voor evaluatie aan te leveren en eventuele praktische zaken af stemmen en af te ronden.

Tijdens het Algemeen Overleg Mijnbouw/Groningen van 24 juni jl. wees een aantal van de aanwezige Kamerleden op het gespreksverslag. Ik heb toen de NCG verzocht het gespreksverslag staande de vergadering te publiceren. Het gespreksverslag is inmiddels gepubliceerd op de website2 van de NCG en op de website van het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren