Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202033529 nr. 786

33 529 Gaswinning

Nr. 786 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 juni 2020

In reactie op de brieven van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat d.d. 5 juni jl. en 17 juni jl. over het Wetsvoorstel Versterking Groningen, laat ik u mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het volgende weten. Uw Kamer heeft verzocht de in voorbereiding zijnde wetgeving over de versterkingsoperatie zo spoedig mogelijk bij uw Kamer in te dienen. Het kabinet heeft op 22 mei 2020 het advies van de Raad van State over het wetsvoorstel ontvangen. In het belang van de inwoners van Groningen heeft het indienen van dit wetsvoorstel voor het kabinet hoge prioriteit. Tegelijkertijd is het in het belang van diezelfde inwoners dat de benodigde zorgvuldigheid bij het opstellen van een wetsvoorstel in acht wordt genomen. Met inachtneming van het voorgaande zet het kabinet zich in om het wetsvoorstel zo spoedig mogelijk aan uw Kamer aan te bieden.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes