Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202033529 nr. 771

33 529 Gaswinning

Nr. 771 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 juni 2020

Op 28 mei 2020 heeft het Staatstoezicht op de Mijnen advies uitgebracht om de urgentie van het benutten van nieuwe inzichten bij de versterkingsopgave in Groningen te benadrukken. Hierbij bied ik dit advies aan uw Kamer aan1.

Ik ben het SodM erkentelijk voor het advies en betrek dit bij de gesprekken met de regio die ik samen met de Minister van BZK voer.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl