Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202033529 nr. 694

33 529 Gaswinning

Nr. 694 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 oktober 2019

De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft in het kader van de versterking van haar kennis- en informatiepositie het onderzoeksbureau AHA! opdracht gegeven onderzoek te doen naar de tevredenheid van de eigenaren die het aanbod van de NAM voor de afhandeling van de schadegevallen inzake de gaswinning Groningen van voor 31 maart 2017 hebben geaccepteerd.

Naast bovengenoemd hoofdonderzoek heeft de commissie aanvullende acties ondernomen. Personen die daar prijs op stelden konden een e-mail sturen met signalen die zij aan de commissie kwijtwilden. Ook konden personen die niet voor het telefonisch onderzoek zijn benaderd een web-enquête invullen. De resultaten zijn opgenomen in de notitie Aanvulling op onderzoek afhandeling schadegevallen, die bedoeld is als aanvulling op het hoofdonderzoek.

Hierbij bied ik u een exemplaar aan van het rapport Onderzoek afhandeling schadegevallen1 en van de notitie Aanvulling op onderzoek afhandeling schadegevallen2.

De voorzitter van de commissie, Diks

De griffier van de commissie, Nava


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl