33 529 Gaswinning

Nr. 686 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER C.S.

Voorgesteld 25 september 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de gesprekken over de afbouw van het gasgebouw grote financiële consequenties kunnen hebben voor de rijksoverheid;

overwegende dat arbitrage een mogelijkheid is;

overwegende het recht op informatie van de Tweede Kamer;

verzoekt de regering, de Kamer regelmatig en tijdig te informeren over de voortgang van de gesprekken over de afbouw van het gasgebouw en het gebruik van gasopslag Norg,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agnes Mulder

Dik-Faber

Sienot

Harbers

Beckerman

Van der Lee

Naar boven