33 529 Gaswinning

Nr. 682 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S.

Voorgesteld 25 september 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de nieuwe versterkingsaanpak beter zou zijn dan de oude aanpak;

overwegende dat de Minister beloofd heeft dat geld het probleem niet zou zijn;

constaterende dat gedupeerden in de knel komen door te krappe (verhuiskosten)vergoeding bij versterking;

constaterende dat dit bij huurwoningen in Middelstum inmiddels heeft geleid tot vertraging en mogelijk afstel van de versterkingsoperatie;

verzoekt de regering, zorg te dragen dat alle bewoners bij versterking een toereikende (verhuiskosten)vergoeding krijgen, hierover met bewoners en betrokken partijen afspraken te maken en deze met de Kamer te delen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman

Van der Lee

Nijboer

Naar boven