33 529 Gaswinning

Nr. 679 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 september 2019

Met deze brief reageer ik op de brief van uw vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat van 5 september 2019. Tijdens het Algemeen Overleg op 27 juni jl. heeft uw Kamer aan mij uw zorgen overgebracht over de afronding van de zogenaamde oude schadegevallen (Kamerstuk 33 529, nr. 677). Ik heb aan uw Kamer gemeld dat de commissaris van de Koning, de heer Paas, en ik openstaan voor verschillende signalen over een moeizame afhandeling van deze gevallen. Uit signalen van uw Kamer blijkt dat deze signalen ons namelijk niet altijd bereiken.

Om ervoor te zorgen dat de commissaris van de Koning en ik deze signalen wel kunnen ontvangen, hebben we ervoor gekozen een advertentie te plaatsen in het Dagblad van het Noorden van 13 juli 2019. Daarnaast is deze advertentie ook verspreid via social media. In de advertentie worden bewoners die ontevreden zijn over de opvolging door NAM van de uitspraak van de Arbiter opgeroepen om zich te melden.

Tot nu toe hebben de commissaris van de Koning de heer Paas en ik 28 reacties ontvangen (stand op 10 september 2019). De ontvangen signalen worden nu goed bekeken zodat hier ook de juiste partijen bij betrokken kunnen worden.

Acht reacties betreffen een melding met betrekking tot de afhandeling door NAM na uitspraak van de Arbiter Bodembeweging. De provincie gaat met NAM en de betreffende bewoners in gesprek hierover om naar een oplossing te zoeken. De overige reacties kennen een veelvoud aan onderwerpen zoals zaken waarbij meerdere deskundigen zijn ingeschakeld of waarbij het uitstel van een schouw door de Arbiter niet gehonoreerd is. Er zal serieus naar alle gevallen gekeken worden die zich gemeld hebben.

Deze inzet past bij mijn inspanningen om de oude schadegevallen nauwgezet te volgen en de tijdige afhandeling van oude schademeldingen te monitoren.

Het is de inzet van NAM om voor 1 januari 2020 bij alle oude schadegevallen zicht te hebben op een oplossing. Ik houd NAM aan dit streven en blijf dat, samen met de commissaris van de Koning, op reguliere basis nauwgezet volgen.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

Naar boven