Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201933529 nr. 651

33 529 Gaswinning

Nr. 651 MOTIE VAN HET LID VAN DER LEE C.S.

Voorgesteld 20 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het amendement-Van Tongeren/Ouwehand (Kamerstuk 34 550-XIII, nr. 20) over extra juridische bijstand aan gedupeerde Groningers is aangenomen maar dat dit geld nog niet is uitgegeven;

constaterende dat de NAM bij de afhandeling van oude schadegevallen, zelfs als de arbiter hierover een uitspraak heeft gedaan, te vaak alsnog op een juridische strijd aankoerst over de kosten;

overwegende dat gedupeerden daardoor een ongelijke juridische strijd moeten aangaan met de NAM;

verzoekt de regering, om de € 200.000 uit dit amendement te besteden aan een juristenteam dat deze gedupeerden ondersteunt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Lee

Beckerman

Nijboer

Sienot

Yeşilgöz-Zegerius

Dik-Faber

Wassenberg

Agnes Mulder