Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333529 nr. 6

33 529 Gaswinning Groningen-veld

Nr. 6 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S.

Voorgesteld 14 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

  • in het regeerakkoord wordt gesproken over 16% duurzame energie in 2020 en volledig duurzame energie in 2050;

  • gas een belangrijke rol kan spelen in de periode van energietransitie;

overwegende dat:

  • het Groningse gas nu in grote hoeveelheden wordt opgepompt (50 miljard m3 per jaar) en voor de helft wordt geëxporteerd;

  • de gasvoorraad bij de huidige productie over ongeveer 15 jaar op is;

  • het kabinet geen visie heeft op welke manier het Groningse gas een rol kan spelen in de periode van energietransitie;

verzoekt de regering, een visie op te stellen waarin duidelijk wordt gemaakt op welke manier het Groningse gas bijdraagt aan de duurzame energiedoelstellingen van het kabinet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Agnes Mulder

Van Veldhoven

Klaver

Van Gerven