33 529 Gaswinning

Nr. 584 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DER LEE C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 559

Voorgesteld 5 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering over het jaar 2019 spreekt als «het jaar van de uitvoering» voor schadeafhandeling en versterking;

overwegende dat recht doen aan gedupeerden en herstel van vertrouwen ermee gediend zijn als er ook publieke verantwoording wordt afgelegd over keuzes die door betrokken personen, organisaties en instanties zijn gemaakt;

van mening dat een parlementaire enquête niet mag leiden tot vertraging in schadeherstel, versterking of vertraging in het tegengaan van risico’s op verdere aardbevingen en mijnbouwschade;

spreekt uit dat een parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen wenselijk is,

verzoekt het presidium, met een parlementaire enquête te starten op het moment dat de volgende gezamenlijke doelen van regio en Rijk in het kader van de versterkingsoperatie en schadeafhandeling behaald zijn:

  • de beoogde uitvoeringsorganisaties – het Instituut Mijnbouwschade en het Instituut Versterkingsorganisatie – zijn opgericht, wettelijk verankerd en functioneren;

  • fysieke versterking van de meest risicovolle woningen structureel op gang is gekomen, evenals het proces van schadeafhandeling,

en gaat over tot de orde van de dag

Van der Lee

Nijboer

Yeşilgöz-Zegerius

Agnes Mulder

Sienot

Dik-Faber

Beckerman

Wassenberg

Kops

Van Rooijen

Stoffer

Oztürk

Baudet

Naar boven