Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201933529 nr. 578

33 529 Gaswinning

Nr. 578 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 januari 2019

Hierbij bied ik uw Kamer ter informatie de werkorders aan die in het kader van de versterkingsoperatie op 21 december 2018 zijn gegeven aan de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en NAM1. Hiermee geef ik invulling aan mijn toezegging aan het lid Yeşilgöz-Zegerius (VVD) in het debat over schade en versterken op 16 januari 2019 (Handelingen II 2018/19, nr. 41, Afhandelingen schade en versterkingsoperatie Groningen vanwege gaswinning).

De werkorders zijn gegeven aan de NCG en NAM om ervoor te zorgen dat in het eerste halfjaar van 2019 de opname en beoordeling van bijna 3.000 adressen wordt uitgevoerd, volgens het plan van aanpak versterken «Veiligheid voorop en de bewoner centraal» van de NCG (Kamerstuk 33 529, nr. 535). Het gaat om 1.561 adressen die op basis van de verwachtingswaarde («P50») volgens het Hazard and Risk-model (HRA) niet aan de veiligheidsnorm voldoen en daarnaast 1.377 adressen waar een vergelijkbaar risico wordt verondersteld omdat ze «constructief verbonden» zijn aan adressen die direct uit de HRA naar voren komen (bijvoorbeeld twee-onder-één-kap, meerlaagse bouw), of omdat ze van hetzelfde constructief type zijn. Onder deze 3.000 adressen vallen ook een aantal adressen uit de batches 1.467, 1.588 en 1.581.

Voor nagenoeg alle gebouwen in de «P50» is nu een opdracht tot opname en beoordeling gegeven. De bewoners van de huizen die vanuit veiligheidsoogpunt de hoogste prioriteit hebben, krijgen uiterlijk in februari bericht. Daarnaast ben ik met de gemeenten in overleg over de aanpak van de huizen binnen de batches die niet in deze hoogste risico-categorie vallen, om ook hen zo snel mogelijk over de planning te kunnen berichten.

Zoals aangegeven tijdens het debat van 16 januari spreken de regio en ik verder over de waardevolle adviezen van de regio voor het versnellen van de schadeafhandeling en de versterkingsoperatie. Ik ga met de vertegenwoordigers in de regio in gesprek over knelpunten die zij ervaren voor de uitvoering van de nieuwe versterkingsaanpak. Alle partijen die een rol hebben bij het versterkingsproces worden hiervoor uitgenodigd met als doel de belemmeringen weg te nemen. Het is mijn doel dat zo snel mogelijk kan worden gestart met opnames. Hierbij moet rekening worden gehouden met de tijd tussen opname, beoordeling en uitvoering. De planning moet worden afgestemd op een in praktijk haalbaar tempo voor uitvoering van de versterking en het absorptievermogen van het gebied, bijvoorbeeld de maximale hoeveelheid bewegingen van vrachtverkeer die lokale wegen aankunnen.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl