33 529 Gaswinning

Nr. 559 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER LEE EN NIJBOER

Voorgesteld 16 januari 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het voor alle gedupeerden en andere betrokken partijen belangrijk is dat er lessen worden getrokken uit de gaswinning en de schade die daardoor vooral in Groningen is ontstaan;

overwegende dat marktpartijen, de overheid en toezichthouders nog veel kunnen leren over zowel het goed inschatten van mogelijke mijnbouwrisico's als het adequaat afhandelen van daadwerkelijk opgetreden risico's;

spreekt uit dat een parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen wenselijk is;

verzoekt het presidium, nog dit kalenderjaar de benodigde voorbereidingen te treffen zodat de verhoren vanaf begin 2020 kunnen starten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Lee

Nijboer

Naar boven