Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201833529 nr. 498

33 529 Gaswinning

Nr. 498 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 juli 2018

Hierbij bied ik uw Kamer het vandaag gepubliceerde adviesrapport van de Mijnraad over de veiligheidsrisico’s en de versterkingsopgave in Groningen aan1.

Aan de basis van dit advies staan de rapporten van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KNMI), de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO), het Nederlands Normalisatieinstituut (NEN) en een panel van hoogleraren. Zij hebben, ieder vanuit eigen expertise, onderzoek gedaan naar het effect van de voorgenomen afbouw van de gaswinning op het veiligheidsrisico en op de omvang en het karakter van de versterkingsopgave in Groningen. Deze onderliggende rapporten voeg ik ook als bijlage bij deze brief2.

Vandaag overleggen de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en ik met de regio over wat de adviezen betekenen voor de vormgeving van de versterkingsoperatie. Ik zal uw Kamer hierover zo snel mogelijk berichten.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl