Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201833529 nr. 467

33 529 Gaswinning

Nr. 467 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 mei 2018

Hierbij stuur ik uw Kamer de rapportage van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) over het eerste kwartaal van 20181. De kwartaalrapportage geeft een kwantitatief en kwalitatief overzicht van de activiteiten van de NCG in de periode januari tot en met maart 2018.

Op dit moment voer ik namens het kabinet intensief overleg met bestuurders van Groningse gemeenten in het aardbevingsgebied en de provincie Groningen over een toekomstperspectief voor Groningen, de definitieve inrichting van de publiekrechtelijke afhandeling van schademeldingen en de uitvoering en aansturing van de versterkingsaanpak, in het licht van het besluit om de gaswinning de komende jaren volledig af te bouwen. Met mijn brief van 24 april 2018 heb ik uw Kamer geïnformeerd over de voortgang (Kamerstuk 33 529, nr. 466). Ik houd uw Kamer op de hoogte van het verdere verloop van dit overleg.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl