33 529 Gaswinning Groningen-veld

Nr. 4 MOTIE VAN DE LEDEN JAN VOS EN VAN TONGEREN

Voorgesteld 14 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er veel onrust is ontstaan in Groningen, niet alleen door de aardbevingen, maar ook door de afhandeling van schadeclaims door de NAM in het verleden;

overwegende dat het van belang is dat bewoners met hun zorgen, klachten en vragen terecht kunnen bij een vertrouwenspersoon;

verzoekt de regering, een onafhankelijke ombudsfunctie te creëren waar bewoners terechtkunnen met vragen en zorgen over de gasboringen en daardoor ontstane schade,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jan Vos

Van Tongeren

Naar boven