Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633529 nr. 305

33 529 Gaswinning

Nr. 305 MOTIE VAN HET LID JAN VOS C.S.

Voorgesteld 14 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een instemmingsbesluit voorligt;

verzoekt de regering, in samenspraak met de Kamer ieder jaar opnieuw te herzien of de winning naar beneden kan worden bijgesteld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jan Vos

Smaling

Van Tongeren

Dik-Faber

Agnes Mulder

Van Veldhoven

Wassenberg