Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633529 nr. 287

33 529 Gaswinning

Nr. 287 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S.

Voorgesteld 14 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat bewoners met complexe schades of mensen met herhaalde schade soms veel behoefte hebben aan ondersteuning in de afhandeling van praktische en juridische aspecten van de schadeafhandeling;

overwegende dat het ontzorgen van bewoners volgens de Onafhankelijke Raadsman een belangrijk aandachtspunt is om de impact van de aardbevingsproblematiek op de persoonlijke levenssituatie van Groningers te verlichten;

verzoekt de regering om, er met de NCG voor te zorgen, dat een onafhankelijke schadebijstand wordt georganiseerd, waarbij ook gekeken wordt naar initiatieven als «Stut en steun»,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Van Tongeren

Wassenberg

Agnes Mulder

Dik-Faber

Jan Vos

Smaling