Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633529 nr. 272

33 529 Gaswinning

Nr. 272 MOTIE VAN HET LID KLEVER C.S.

Voorgesteld 16 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat kleine schades over het algemeen snel verholpen worden maar dat de afhandeling van grote complexe schades maanden tot wel jaren op zich laat wachten;

overwegende dat het aantal afgehandelde schades hierdoor op papier hoog lijkt maar dat de afhandeling in werkelijkheid van veelal grote schades bij duizenden mensen op de plank blijft liggen;

overwegende dat psychische en fysieke klachten zich juist voordoen bij mensen die geconfronteerd zijn met grote schades;

verzoekt de regering om, de complexe schadegevallen even snel te herstellen als alle andere schadegevallen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klever

Van Tongeren

Van Veldhoven

Agnes Mulder

Dik-Faber