Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633529 nr. 270

33 529 Gaswinning

Nr. 270 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S.

Voorgesteld 16 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om met de Nationaal Coördinator Groningen te verkennen hoe meer directe aansturing van het Centrum Veilig Wonen door de Nationaal Coördinator Groningen zou kunnen bijdragen aan versnelling in het bieden van oplossingen aan Groningers;

verzoekt de regering tevens om daarbij te onderzoeken of het Centrum Veilig Wonen de afhandeling van zaken kan versnellen door bij de financiële afhandeling van schades achteraf verantwoording af te leggen, in plaats van steeds vooraf akkoord te moeten vragen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Van Tongeren

Wassenberg