Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633529 nr. 265

33 529 Gaswinning

Nr. 265 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S.

Voorgesteld 16 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het nu vier jaar na de grote beving in Huizinge is;

overwegende dat de Onderzoeksraad Voor Veiligheid in 2013 een gezaghebbend rapport heeft gepubliceerd met aanbevelingen om de besluitvorming over gaswinning in Groningen te verbeteren en het vertrouwen tussen burger en overheid te herstellen;

verzoekt de regering, de Onderzoeksraad Voor Veiligheid in overweging te geven een actualisering te doen op het rapport Aardbevingsrisico's in Groningen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Dik-Faber

Wassenberg

Van Veldhoven

Klever