Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633529 nr. 259

33 529 Gaswinning

Nr. 259 MOTIE VAN DE LEDEN AGNES MULDER EN DIK-FABER

Voorgesteld 16 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om, van de pilot koopinstrument een succes te maken door de uitvoering nauwgezet te monitoren, waar nodig te ondersteunen en indien nodig NAM aan te sporen tot verbreding en verdere financiering,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agnes Mulder

Dik-Faber