Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633529 nr. 239

33 529 Gaswinning

Nr. 239 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER C.S.

Voorgesteld 26 januari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat inwoners en (agrarische) bedrijven door de gevolgen van de gaswinning worden gedwongen tot het naar voren halen van investeringen;

verzoekt de regering, met voorstellen te komen voor een fonds dat voorziet in langetermijnleningen met een relatief lage rente om deze investeringen mogelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agnes Mulder

Van Tongeren

Klever