Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533529 nr. 196

33 529 Gaswinning Groningen-veld

Nr. 196 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 177

Voorgesteld 2 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een aantal huizen een risico op overlijden door instorten van circa 1 op 1.000 heeft;

overwegende dat deze acute gevallen met grote spoed moeten worden aangepakt;

verzoekt de regering om, samen met de lokale bestuurders, de Nationaal Coördinator en de NAM, ervoor te zorgen dat deze gevallen nog voor 2016 zijn opgelost,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Van Tongeren

Dik-Faber