Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533529 nr. 178

33 529 Gaswinning Groningen-veld

Nr. 178 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 1 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Groningers evenveel recht hebben op veiligheid als andere Nederlanders;

spreekt uit dat in Groningen dezelfde veiligheidsnormen moeten gelden als in de rest van Nederland;

verzoekt de regering om daar steeds naar te handelen en daartoe adequate maatregelen te nemen of te laten nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Agnes Mulder

Van Tongeren

Dik-Faber