33 529 Gaswinning Groningen-veld

Nr. 150 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S.

Voorgesteld 28 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat inspraak van de regio Groningen op de gaswinning uit het Groninger veld moet worden verbeterd;

verzoekt de regering om, verschillende scenario's te onderzoeken over hoe de rol van de Groningers in de besluitvorming over de gasproductie in hun regio kan worden versterkt en de Kamer hierover in het najaar te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Agnes Mulder

Dik-Faber

Smaling

Klever

Van Tongeren

Naar boven