Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533529 nr. 139

33 529 Gaswinning Groningen-veld

Nr. 139 MOTIE VAN HET LID KROL

Voorgesteld 3 maart 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de aardgasbaten sinds 1960 circa 265 miljard euro bedragen en dat deze aardgasbaten de gehele Nederlandse bevolking ten goede zijn gekomen;

overwegende dat de afwikkeling van schade als gevolg van de gaswinning nog steeds te terughoudend en te weinig voortvarend plaatsvindt;

overwegende dat de regio te beperkt gecompenseerd wordt voor de negatieve gevolgen van de gaswinning;

verzoekt de regering, het voorzorgsprincipe voor de regio en haar bewoners zwaarder mee te wegen bij de besluitvorming over gaswinning;

verzoekt de regering voorts, over te gaan tot ruimhartige inlossing van de «ereschuld» aan Groningen en de Kamer voorstellen te doen teneinde preventie, schadeafwikkeling en compensatie fors te intensiveren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol