Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533529 nr. 138

33 529 Gaswinning Groningen-veld

Nr. 138 MOTIE VAN HET LID JAN VOS C.S.

Voorgesteld 3 maart 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Onderzoeksraad Voor Veiligheid concludeert dat bij de gaswinning betrokken partijen niet zorgvuldig zijn omgegaan met de veiligheid van bij de gaswinning betrokken burgers;

verzoekt het kabinet, alle aanbevelingen over te nemen en daarover zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken, aan de Kamer te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jan Vos

Bosman

Slob

Dijkgraaf