Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533529 nr. 134

33 529 Gaswinning Groningen-veld

Nr. 134 MOTIE VAN HET LID SMALING

Voorgesteld 3 maart 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering spijt heeft betuigd over de problemen die Groningers ondervinden als gevolg van de gaswinning;

verzoekt de regering, deze spijt om te zetten in formele excuses,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling