Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533529 nr. 130

33 529 Gaswinning Groningen-veld

Nr. 130 MOTIE VAN DE LEDEN SLOB EN VAN TONGEREN

Voorgesteld 3 maart 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat gaswinning in Groningen een risico vormt voor de veiligheid van burgers en tot schade aan gebouwen en infrastructuur leidt;

overwegende dat vijf hoogleraren van de Rijksuniversiteit Groningen de suggestie hebben gedaan om de Rechtbank Noord-Nederland uit te breiden met een bijzondere kamer en dat deze bijzondere kamer ook toezicht moet houden op de afwikkeling van de schade;

van mening dat herstel van vertrouwen ook betrekking heeft op de afwikkeling van de schade;

verzoekt de regering, bovenstaande suggestie voor het instellen van een bijzondere kamer op te nemen in de verdere uitwerking van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid en de Tweede Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Slob

Van Tongeren