Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533529 nr. 127

33 529 Gaswinning Groningen-veld

Nr. 127 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S.

Voorgesteld 3 maart 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de bij de gaswinning betrokken partijen niet zorgvuldig zijn omgegaan met de veiligheid van de Groningse burgers;

constaterende dat de veiligheid van de Groningse burgers nog steeds in het geding is door de gaswinning;

verzoekt de regering, op zo kort mogelijke termijn de gaswinning in Groningen te beperken tot het laagste niveau dat nodig is voor onze buitenlandse contracten, de Nederlandse huishoudens en bedrijven, waarbij een relatief veilig winningspatroon wordt aangehouden, maar tot maximaal 30 miljard m3 gas,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Slob

Krol

Klever