33 525 Het niet indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet per 1 juli 2013

F MOTIE VAN HET LID ESTER C.S.

Voorgesteld 25 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat gezinnen met kinderen getroffen worden door een stapeling van bezuinigingen van het kabinet;

overwegende dat veel gezinnen met kinderen door de crisis en de bezuinigingen moeite hebben om rond te komen;

verzoekt de regering om de maatschappelijke gevolgen van de bezuinigingen voor gezinnen met kinderen in beeld te laten brengen door het Sociaal en Cultureel Planbureau en daarover aan de Kamer te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ester

Hoekstra

Ruers

Thissen

Kok

Koffeman

Naar boven