33 523 EU-trendrapport 2013

Nr. 7 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 15 mei 2013

Hierbij bieden wij u het op 3 mei 2013 door ons vastgestelde «Rapport bij de Nationale verklaring 2013; Verantwoording van Nederland over de Europese fondsen in gedeeld beheer (verantwoordingscyclus 2012)» aan.

Algemene Rekenkamer

drs. Saskia J. Stuiveling, president

dr. Ellen M.A. van Schoten RA, secretaris

Naar boven