33 509 Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens)

R GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BREDENOORD C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER LETTER O

Voorgesteld 4 oktober 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging;

overwegende dat bij de inrichting van een systeem voor de elektronische uitwisseling van medische gegevens de veiligheid daarbij voorop dient te staan;

overwegende dat bij elektronische uitwisseling van medische patiëntgegevens de privacy van de patiënt geborgd dient te worden;

van oordeel dat decentrale systemen de privacy van de patiënt het beste waarborgen;

constaterende dat de Europese databeschermingsverordening bij de verwerking van persoonsgegevens vraagt om dataprotectie-by-design;

verzoekt de regering dataprotectie-by-design verder uit te werken als het uitgangspunt voor de elektronische verwerking van medische gegevens en de Kamer daarover te informeren

en gaat over tot de orde van de dag.

Bredenoord

Don

Flierman

Ganzevoort

Stienen

Rinnooy Kan

Pijlman

Naar boven