Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2014-201533509 nr. E

33 509 Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg, de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens)

E BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 mei 2015

Op 8 mei heb ik uw inbreng voor het nader voorlopig verslag van het wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens ontvangen. Gezien het aantal en de complexiteit van de gestelde vragen zal het niet mogelijk zijn om deze vragen binnen de door u gestelde termijn van 15 mei te beantwoorden. Ik zal de vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden. Gezien de noodzaak tot overleg en informatie uitwisseling met externen is het onzeker of de datum van 26 mei kan worden gehaald.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers