Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433509 nr. 18

33 509 Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens)

Nr. 18 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BRUINS SLOT EN PIA DIJKSTRA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 151

Ontvangen 11 juni 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel II, onderdeel B, wordt aan artikel 15c, eerste lid, een volzin toegevoegd, luidende: Indien nieuwe categorieën van zorgaanbieders aansluiten bij het elektronisch uitwisselingssysteem, of de werking van het elektronisch uitwisselingssysteem anderszins substantieel wordt gewijzigd, informeert de zorgaanbieder de cliënt over deze wijziging alsmede over de mogelijkheid om de gegeven toestemming, bedoeld in artikel 15a, aan te passen of in te trekken.

Toelichting

De indieners willen met dit amendement regelen dat als nieuwe categorieën van zorgaanbieders zich aansluiten bij het elektronische uitwisselingssysteem, of het elektronisch uitwisselingssysteem substantieel wordt gewijzigd, de zorgaanbieder de cliënt hiervan op de hoogte stelt. Tevens dient de zorgaanbieder de cliënt in deze gevallen te informeren over de mogelijkheid om gegeven toestemming aan te passen (een algemene toestemming kan bijv. worden omgezet in een gespecificeerde toestemming) of in te trekken.

Wat onder een «substantiële wijziging» wordt begrepen, willen indieners niet in dit amendement vastleggen maar laten beoordelen in een panel van deskundigen. Naast medici moet in ieder geval patiënten in dit panel plaatsnemen. De indieners hebben de overtuiging dat een patiëntenorganisatie vanuit het perspectief van de cliënt hier een waardevolle bijdrage aan kan geven.

Bruins Slot P. Dijkstra


X Noot
1

Vervangen i.v.m. een wijziging in de toelichting en ondertekening.