Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433509 nr. 13

33 509 Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens)

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID BRUINS SLOT

Ontvangen 10 juni 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel II, onderdeel B, komt in artikel 15a het tweede lid te luiden:

  • 2. De in het eerste lid bedoelde toestemming betreft gespecificeerde toestemming voor het beschikbaar stellen van alle of bepaalde gegevens aan bepaalde door de cliënt aan te duiden zorgaanbieders of categorieën van zorgaanbieders.

II

In artikel II, onderdeel B, vervalt in artikel 15c, tweede lid, «algemene of gespecificeerde».

Toelichting

De optie van generieke opt in als bedoeld in het voorgestelde artikel 15a, tweede lid, onderdeel a van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg vindt de indiener geen goed idee. Met de generieke opt in kan de cliënt algemene toestemming geven voor het beschikbaar stellen van gegevens aan alle op het elektronisch uitwisselingssysteem aangesloten zorgaanbieders. Het is voor een patiënt moeilijk te overzien welke gegevens precies beschikbaar zullen worden gesteld. Verder is ook onduidelijk hoe het elektronisch uitwisselingssysteem zich in de toekomst gaat ontwikkelen. Gezien het voorgaande stelt de indiener voor alleen de mogelijkheid van gespecificeerde toestemming in het wetsvoorstel op te nemen. Dat houdt in dat de cliënt toestemming kan geven voor het beschikbaar stellen van alle of bepaalde gegevens aan bepaalde door de cliënt aan te duiden zorgaanbieders of categorieën van zorgaanbieders.

Bruins Slot