Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333500 nr. 2

33 500 Ontslag van de staatssecretaris van Economische Zaken

Nr. 2 BRIEF VAN DE BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 december 2012

Tijdens de regeling van werkzaamheden van uw Kamer heden (Handelingen II, 2012/2013, nr. 37, Regeling van werkzaamheden) zijn vragen gesteld over de informatie aan de formateur met betrekking tot de heer J.C. Verdaas.

De informatie heeft de formateur op twee manieren bereikt.

Het algemene deel is aangeleverd door de PvdA-fractie.

Het andere, tot de Wob-procedure beperkte deel is, na tussenkomst van de heer Verdaas, op 31 oktober jl. door de provincie Gelderland aangeleverd.

De bijlagen bij de notitie van gedeputeerde staten van de provincie Gelderland van 18 december jl. aan de staten van de provincie bevatten een overzicht van de ontvangen informatie.

Het dossier bevatte, zoals in het debat met de Tweede Kamer op 6 december jl. (Handelingen II, 2012/2013, nr. 32, aftreden staatssecretaris van Economische Zaken) aan de orde is geweest, onder meer een verslag van het debat in provinciale staten in november 2011 en informatie uit de rittenadministratie van de dienstauto. Het dossier bevatte geen afschriften van declaraties van de privé-auto. Na de formatie is de ontvangen informatie geretourneerd aan de PvdA-fractie.

De minister-president, minister van Algemene Zaken, M. Rutte