Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333498 nr. 13

33 498 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de invoering van een adolescentenstrafrecht

Nr. 13 MOTIE VAN HET LID KOOIMAN

Voorgesteld 30 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat bij jongvolwassen daders het aspect van heropvoeding en mogelijke gedragsverandering voorop moet staan en dat het voor de morele ontwikkeling van belang is dat herstelbemiddeling geprobeerd wordt en/of een gesprek met het slachtoffer plaats vindt;

verzoekt de regering er bij het Openbaar Ministerie en de reclasseringsorganisaties op aan te dringen dat bij ieder zaak met een jongvolwassen verdachte of veroordeelde bezien wordt wat er aan herstelbemiddeling kan worden gedaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kooiman