Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333498 nr. 10

33 498 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de invoering van een adolescentenstrafrecht

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID BONTES

Voorgesteld 30 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat minderjarigen op zeer jonge leeftijd een steeds ernstigere vorm van crimineel gedrag vertonen,

constaterende dat minderjarigen die zeer ernstige strafbare feiten hebben gepleegd niet op grond van het jeugdstrafrecht bestraft zouden moeten worden,

verzoekt de regering artikel 77b, eerste lid, Wetboek van strafrecht dusdanig te wijzigen dat de rechter altijd het volwassenstrafrecht moet toepassen indien een minderjarige wordt veroordeeld voor een ernstig gewelds- of zedendelict, en gaat over tot de orde van de dag.

Bontes