Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433495 nr. 45

33 495 Financiële positie van publiek bekostigde onderwijsinstellingen

Nr. 45 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN MOHANDIS EN VAN MEENEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 38

Voorgesteld 18 maart 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat, onder de huidige Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) voor onderwijsbestuurders in het voortgezet onderwijs een aangepaste maximale beloning geldt die 70% van het WNT-maximum bedraagt;

constaterende dat, er voor het voortgezet onderwijs sprake is van een indeling in salarisklassen onder het aangepaste WNT-maximum, maar dat deze salarisklassen niet wettelijk verankert zijn;

van mening dat ook in de toekomst een aangepast verlaagd maximuminkomen ten opzichte van de WNT voor onderwijsbestuurders wenselijk is en dat de salarisklassen wettelijk verankert dienen te worden;

verzoekt de regering om, de aanscherping van de maximumnorm van de WNT van 130 procent naar 100 procent van een ministersalaris wederom een verlaagd maximum voor onderwijsbestuurders aan te houden, zoals nu ook het geval is;

verzoekt de regering om, bij de aanscherping van de WNT de salarisklassen voor het onderwijs, nadat hiervoor door de sector een voorstel is gedaan, per ministeriële regeling vast te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Mohandis

Van Meenen