Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433495 nr. 41

33 495 Financiële positie van publiek bekostigde onderwijsinstellingen

Nr. 41 MOTIE VAN DE LEDEN ROG EN DUISENBERG

Voorgesteld 11 maart 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Wet normering topinkomens 2 (WNT-2) op 1 januari 2015 in werking treedt;

overwegende dat de bestuurders-cao's in de sectoren vo, mbo en hbo uitkomen boven de WNT-2-norm;

overwegende dat de regering voornemens is, de monitor inzake de bestuurders-cao's in het onderwijs pas medio 2015 aan de Kamer te sturen;

verzoekt de regering, de monitor inzake de bestuurders-cao's in het onderwijs eind 2014 aan de Kamer te sturen, zodat de Kamer deze informatie kan betrekken bij haar afweging rond de inpassing van de bestuurderssalarissen bij invoering van de WNT-2,

en gaat over tot de orde van de dag.

Rog

Duisenberg