Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433495 nr. 40

33 495 Financiële positie van publiek bekostigde onderwijsinstellingen

Nr. 40 MOTIE VAN DE LEDEN ROG EN JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 11 maart 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering geen antwoord heeft gegeven op het verzoek om inzicht te verschaffen in de ontwikkeling van het aantal bestuurders in het voortgezet onderwijs, alsmede de ontwikkeling van hun salarissom in de periode 2010–2013;

overwegende dat het maatschappelijk belang gediend is bij transparantie en inzicht in waar belastingmiddelen die bestemd zijn voor onderwijs aan worden uitgegeven;

verzoekt de regering, de Kamer te informeren over het aantal werkzame bestuurders in het voortgezet onderwijs in de jaren 2010, 2011, 2012 en 2013, alsmede de Kamer te informeren over de totale salarissom die deze bestuurders jaarlijks ontvingen in deze periode,

en gaat over tot de orde van de dag.

Rog

Jasper van Dijk