Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433495 nr. 38

33 495 Financiële positie van publiek bekostigde onderwijsinstellingen

Nr. 38 MOTIE VAN DE LEDEN MOHANDIS EN VAN MEENEN

Voorgesteld 11 maart 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat onder de huidige Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) voor onderwijsbestuurders in het voortgezet onderwijs een aangepaste maximale beloning geldt die 70% van het WNT-maximum bedraagt;

constaterende dat er voor het voortgezet onderwijs sprake is van een indeling in salarisklassen onder het aangepaste WNT-maximum, maar dat deze salarisklassen niet wettelijk verankerd zijn;

van mening dat ook in de toekomst een aangepast verlaagd maximuminkomen ten opzichte van de WNT voor onderwijsbestuurders wenselijk is en dat de salarisklassen wettelijk verankerd dienen te worden;

verzoekt de regering om, de aanscherping van de maximumnorm van de WNT van 130% naar 100% van een ministersalaris wederom een verlaagd maximum voor onderwijsbestuurders aan te houden, zoals nu ook het geval is;

verzoekt de regering om, bij de aanscherping van de WNT ook de salarisklassen voor het onderwijs per ministeriële regeling vast te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Mohandis

Van Meenen