Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433495 nr. 36

33 495 Financiële positie van publiek bekostigde onderwijsinstellingen

Nr. 36 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN C.S.

Voorgesteld 11 maart 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een cao voor zowel het onderwijspersoneel als bestuurders ervoor zorgt dat er voor iedereen werkzaam in het onderwijs gelijke condities gelden, wat transparant en rechtvaardig is;

verzoekt de regering, in overleg met de sectoren en sociale partners waaronder VTOI en OBV, te komen tot een oplossing waardoor arbeidsvoorwaarden van bestuurders in het onderwijs onderdeel worden van de cao die voor al het onderwijspersoneel geldt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen

Jasper van Dijk

Mohandis